Who is your Favorite God?

Shri Ganesha

Shri Krishna

Shri Krishna

Shiv

Ram

Shri Krishna

Shiv ling

Shivling

Ram

Hanuman

Vishnu